CLOUD o el NÚVOL

Què és i per què és interessant?

La solució del “cloud” té múltiples avantatges, és com tenir el servidor a Internet. En lloc de comprar un servidor físic i haver-lo de mantenir (amb tots els problemes i desavantatges que comporta) es lloga una part d’un centre de dades, és a dir, una part d’un servidor molt potent i amb grans prestacions. En qualsevol moment i en funció de les necessitats es pot ampliar i llogar més capacitat. No hi ha despeses de manteniment ni de reparació: mai més s’ha de pensar en canviar el servidor, els discs durs espatllats o substituir les bateries del SAI.

Per altra banda, tenir un servidor en propietat té diversos desavantatges. Primer de tot hi ha la despesa de comprar-lo i pagar les llicències de Windows. Seguidament s’ha d’instal·lar Windows i tots els programes que es necessitin i llavors, es pot començar a utilitzar. Generalment el pressupost disposat és el que marcarà les característiques del servidor que s’adquirirà i no sempre serà possible poder disposar d’un servidor d’alta gama amb totes especificacions i propietats d’aquests. Una altra desavantatge és la despesa de la llum que és bastant elevada perquè els servidors estan engegats les 24h.

Amb el cloud però, és indispensable tenir accés a internet per poder treballar amb les dades del servidor del centre de dades. Com que l’accés a internet és cada dia més fiable aquest punt no ens hauria de preocupar. Quantes hores vàreu estar l’any passat sense poder navegar per internet?

Un altre dubte que es pot plantejar és si és fiable tenir les dades fora de casa. Doncs tenir-les a casa tampoc és 100% fiable perquè, avui en dia, que tot està connectat a Internet, es corre el risc que hackers i bots entrin als servidors connectats. A més hi ha usuaris que sense voler, executen i instal·len virus als ordinadors. En cas de robatori, incendi o catàstrofe natural també podem perdre el servidor, equips d’informàtica i totes les nostres dades. En contrapartida, els centres de dades estan molt protegits, tan físicament com electrònicament. Càmeres de vigilància, instal·lacions contra incendis, diversos SAIs, múltiples línies d’accés a internet, guàrdies de seguretats les 24h del dia 365 dies l’any presents i accés a l’edifici per control biomètric són només unes de les especificacions del centre de dades que hem escollit com al nostre partner.

Contacteu amb nosaltres per a més informació sobre les vostres possibilitats.